Chuẩn đoán và điều trị bệnh bạch biến

 Tôi mắc bệnh bạch biến: Liệu con cái của tôi có mắc bệnh bạch biến không?

 Tôi mắc bệnh bạch biến: Liệu con cái của tôi có mắc bệnh bạch biến không?

 

– Hãy lạc quan lên! Nếu bạn mắc bệnh bạch biến, hầu như con cái của bạn sẽ không mắc bệnh bạch biến.

– Yếu tố di truyền trong bệnh bạch biến thường không mạnh và không nhất quán.

– Nếu tôi mắc bệnh bạch biến, có thể tất cả người thân của tôi tăng khả năng phát triển bệnh bạch biến. 

– Những cặp song sinh giống hệt nhau chỉ có 23% phù hợp phát triển bệnh bạch biến: điều này có nghĩa là yếu tố di truyền thuần túy của bệnh không thực sự chiếm ưu thế.

– Hầu hết các ca bệnh bạch biến xảy ra rải rác, do đó không phải là những đứa trẻ có cha mẹ mắc bệnh bạch biến cũng sẽ mắc bệnh bạch biến. 

– Dưới 20% bệnh nhân mắc bệnh bạch biến thì người thân của họ có thể bị ảnh hưởng.

Trả lời