Chuẩn đoán và điều trị bệnh bạch biến

Tôi mắc bệnh bạch biến: tôi cần phải xét nghiệm máu hay xét nghiệm nào khác?

Tôi mắc bệnh bạch biến: tôi cần phải xét nghiệm máu hay xét nghiệm nào khác?

 

– Sau khi kiểm tra da toàn thân, các dạng cụ thể của bệnh bạch biến có thể yêu cầu xét nghiệm máu hoặc kiểm tra y tế khác.

– Bệnh bạch biến thường được chia thành ba dạng: thể khu trú, thể lan tỏa và thể toàn thân (hơn 80% da): theo đó, cần phải thực hiện xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm cụ thể khác.

– Rối loạn tuyến giáp và các bệnh tự miễn khác nên được nghiên cứu dưới dạng lan tỏa và toàn thân.

– Những nghiên cứu về mắt và thính giác có thể hữu ích cho các dạng lan tỏa và toàn thân. 

– Bạch biến thể khu trú thường không yêu cầu xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm y khoa khác.

– Tóm lại, bạch biến thể lan tỏa và toàn thân về cơ bản yêu cầu kiểm tra các rối loạn tuyến giáp và các bệnh tự miễn khác, cũng như nghiên cứu về mắt và thính giác.

Trả lời